Ventilatie : D-systeem

Ventilatie met warmteterugwinning

Bij ventilatie met warmteterugwinning is een vorm van mechanische ventilatie waarbij steeds de juiste hoeveelheid lucht in de woning wordt gebracht.

De ventilatie is in balans met de lucht die wordt afgevoerd, en met deze die wordt toegevoerd.

Ook als ramen of deuren geopend zijn, is er altijd een gegarandeerde ventilatie.

Warmteterugwinning zorgt ervoor dat de warmte van de afgevoerde binnenlucht – via een warmtewisselaar – voor meer dan 95% wordt gebruikt om de koude buitenlucht op te warmen.

Deze ventilatie methode levert een aanzienlijke energiebesparing op en is beschikbaar voor allerhande type gebouwen zoals woningen en scholen